szervezok@jatebajnoksag.hu

A jatebajnoksag.hu SZTE kispályás labdarúgó bajnokság szabálykönyve

(ÉRVÉNYES 2013.09.16-tól)

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1. A mérkőzések játékideje 2x25 perc, szünet nincs, a térfélcserét követően azonnal folytatódnia kell a játéknak. Minden mérkőzésnek bele kell férnie a rendelkezésre álló 1 órába: ez az egész órát követő maximum 10. perctől a következő egész órát követő maximum 10. percig tartó 60 perc.

1.2. A mérkőzések játékidejét futóórával kell mérni, hosszabbításra lehetőség nincs.

1.3. A mérkőzések kezdési időpontjait szigorúan be kell tartani, amennyiben ez nem történik meg és a mérkőzés az azt követő találkozó kezdési időpontjáig (maximum egész óra utáni 10. percig) nem ér véget, úgy a soron következő csapatoknak JOGUK VAN a pályát elfoglalni és saját meccsüket elkezdeni, míg a korábban játszó csapatoknak KÖTELESSÉGÜK szabaddá tenni a pályát, befejezni a mérkőzést. Ebben az esetben az éppen aktuális részeredmény számít végeredménynek. EZÉRT KÜLÖNÖSEN ÜGYELJETEK - FŐLEG A KORAI IDŐPONTOKBAN KEZDŐ CSAPATOK - A PONTOSSÁGRA!!!

1.4. Minden csapat egy szezonban csak egy aktív (általa kezdeményezett) halasztásra jogosult, ezt legalább 24 órával a meccs kezdése előtt emailben kell jelezni, egyszerre az ellenfél csapatnak és a szervezőknek. A halasztás csak ekkor és így érvényes. Az előző évek tapasztalataiból okulva a szezon végén csak 1 pótforduló kerül kiírásra: minden csapatnak maximum 1 halasztott meccse kerül kiírásra (jellemzően az első). Így abban az esetben, ha egy csapat esetén több halasztás (aktív és passzív(ok)) történik, úgy az első kivételével a többit saját szervezésben (önállóan és közösen találni kell helyszínt és időpontot) kell lejátszani, a halasztott mérkőzést követő két héten belül. Ennek tényét, majd eredményét emailben kell közölni a szervezőkkel. Ehhez korlátozottan rendelkezésre állnak a pályák 16:00 és 17:00 óra között, hétköznap.
(A megoldás célja kettős: egyfelől a halasztások jelentős arányának csökkentése, másfelől a pótforduló ésszerűsítése.)


1.5. Amennyiben egy csapat előzetes értesítés nélkül nem áll ki (vagyis a halasztás szándékáról nem értesíti az ellenfelet és a szervezőket), úgy azt a mérkőzést első és második alkalommal a vétlen csapat számára 3:0-val és 3 ponttal írjuk jóvá, a vétkes csapat harmadik alkalommal elkövetett szabályszegése azonnali kizárást, illetve 2 szezontól való eltiltást von maga után (az aktuális szezonon kívül). 

1.6. A mérkőzések végén az eredményeket a győztes csapat tagjainak kötelessége beírni az öltözőknél elhelyezett papírra és/vagy emailban elküldeni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. emailcímre. Döntetlen esetén a csapatok egyezzenek meg: ki regisztrálja az eredményt! Ezzel együtt: annak érdekében, hogy minden eredmény regisztrálva legyen a tabellákban: lehetőség van arra is, hogy a vesztes csapat közölje az eredményt, így egyfelől a tabellák teljességét támogatják, másfelől a hiányzó eredmény miatti büntetés elkerülhető. Az eredmények pótlására legkésőbb a bajnokság utolsó mérkőzésének befejeztét (jellemzően pótfordulós meccs) követő 24 órában van lehetőség. Ha így is marad hiányzó eredmény, úgy azt 0:0-val és 0 ponttal regisztráljuk. Azok a csapatok, amelyeknek be nem írt eredménye marad, azok a mulasztások után további 500 Ft-t kötelesek fizetni a következő nevezési időszakban a nevezési díjjal együtt.

1.7. Amennyiben az időjárás várhatóan megakadályozza a meccset, vagy bizonytalanok vagytok ebben, úgy a félreértések elkerülése végett szintén egymással vegyétek fel a kapcsolatot emailban, vagy telefonon. A Szervezők nem veszik maguknak a bátorságot, hogy a pálya használhatóságáról döntsenek, ezért azt magatoknak kell eldönteni, valahogy.
(egy lehetséges megoldás, melyet egy Tőletek kaptunk, korábban, emailen:
* A pálya használhatóságának megítélése (időjárási körülmények) a csapatok feladata és felelőssége.
* Amennyiben nem egyértelmű a pálya használhatósága, vagy előre nehezen megítélhető, akkor erről a helyszínen kell meggyőződni és megegyezni, a mérkőzés kiírt időpontjában.
* Amennyiben "A" csapat részéről senki sem nyilvánította játékra alkalmatlannak a pályát a helyszínen vagy előzetesen, azaz senki sem jelent meg "A" csapat részéről, akkor "B" csapat, aki megjelent, és a pályát játékra alkalmasnak találta, 3:0-ra nyert. Ha legalább egy ember megjelenik "A" csapattól, és játékra alkalmatlannak tartja a pályát, akkor azt köteles elfogadni "B" csapat és a mérkőzés halasztódik. Kivéve, ha:
* Egy csapat a mérkőzés előtt játékra alkalmatlannak minősíti már a pályát és erről telefonon, vagy emailen - azaz ellenőrizhető módon - értesíti aktuális ellenfelét ÉS a szervezőket.)

1.8. A sporttevékenység - részvétel a bajnokságban - önként vállalt. A Sportközpontban a bajnokság során történt esetleges balesetekért a Sportközpont felelősséget nem vállal, a létesítményt minden játékos saját felelősségére veszi igénybe, játssza le meccseit, a Sportközpont és a Szegedi Tudományegyetem irányába semmiféle esetleges kártérítési igénnyel nem élhet baleset esetén. Mindezt a nevezési díj befizetésekor a csapatkapitány a csapat nevében aláírásával erősíti meg.

1.9. A Sportközpont öltözőiben a meccsek előtt és/vagy után alkoholt (bármilyen koncentrációban és formában, nem részletezve, ismeritek a kínálatot...) fogyasztani TILOS! Miután oktatási intézmény a Sportközpont területe is, így mindez érthető, ezért nyomatékosan felhívjuk mindenki szíves figyelmét, hogy ezt betartani szíveskedjen. A hölgyeknek ilyen esetekben joguk van fellépni (pl. megkérni az érintetteket a tevékenység befejezésére és a mielőbbi távozásra). KÉRÜNK MINDENKIT, hogy ezt vegye komolyan. Amennyiben panasz érkezik, úgy a szervezőknek joguk van az adott csapatot a bajnokságból kizárni. Az öltözők (rendeltetésszerű) használata csak az átöltözést és a meccs utáni tisztálkodási lehetőséget, illetve egyéb szociális szükségletek kielégítését szolgálja, e körbe az alkoholfogyasztás nem tartozik bele. Kérjük, hogy azt az erre szakosodott műintézményekben tegyétek.

1.10. Egy játékos több ligában és csapatban is szerepelhet, de ugyanazon ligán belül csak egy csapatban léphet pályára. Amennyiben a szabályt egy csapat (egy játékos) megszegi, akkor a vétkes csapat eredményét töröljük (csak azt, amelyben jogosulatlanul lépett pályára egy ugyanabban a ligában már szerepelt játékos), az eredményt 3:0-val és 3 ponttal az ellenfelének írjuk jóvá.

1.11. Amennyiben egy mérkőzés után a csapatok a kölcsönzött játékszert nem tudják visszaadni, mert elveszett/eltűnt/nem találják, stb., abban az esetben a labdát kölcsönző játékos 6.000 Ft-t köteles fizetni, mely a játékszer pótlásának ellenértéke. Erre 24 órája van. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a csapat kizárásra kerül és a következő 4 szezonban sem indulhat. A labdák közösségi tulajdonban vannak (részben ezért van a nevezési díj), a visszaszolgáltatás (és a játékszer biztosítása a többi csapat számára) az adott mérkőzésen résztvevő csapatok felelőssége.

2. A JÁTÉK SZABÁLYAI
(a teljesség igénye nélkül) - a mérkőzések a kispályás 5+1-es foci megszokott szabályai szerint zajlanak...

2.1. Amennyiben a labda az oldalvonalon kívülre kerül, akkor azt bedobással kell újra játékba hozni (oldalrúgásról a mérkőzés elején kell megállapodni). A bedobást 4 másodperc alatt el kell végezni. A partdobást a kapus nem foghatja meg. Amennyiben ez mégis megtörténik, akkor a 2.2. pont lép érvénybe.

2.2. Hazaadásnál, amennyiben a kapus kézzel megfogja a labdát - melyet csapattársa lábbal, szándékosan passzolt neki -, az ellenfél közvetett szabadrúgáshoz jut, amelyet arról a helyről kell elvégezni, ahol a kapus megfogta a labdát. A szabadrúgásnál az ellenfél játékosainak ebben az esetben is legalább három méterre kell elhelyezkedniük, vagy ha a labda a gólvonalhoz képest 3 méteren belül van, akkor a gólvonalon. A kapus a hazaadott labdát lábbal megjátszhatja, a fejjel vagy testtel hazaadott labdát birtokolhatja.

2.3. A kapusról az alapvonalon kívülre került labdát sarokrúgással (szöglet) kell játékba hozni. Az ellenfél játékosának 3 méter távolságot kell adnia, de minimum a büntetővonalon állnia.

2.4. A szabadrúgások esetén a labdát álló helyzetből kell játékba hozni, mozgó labda esetén ismételten el kell végezni a szabadrúgást. A sorfalnak legalább 3 méterre kell állnia a labdától, amíg ez nem teljesül, addig a rúgást nem kell elvégezni.

2.5. A kapus kirúgással hozhatja ismét játékba a labdát, amennyiben az az ellenfélről került az alapvonalon túlra (kidobás nincs, csak ha játékban van a labda). A labdának ebben az esetben a büntetőterületen kívülre kell jutnia. Kirúgáskor az ellenfél játékosa nem tartózkodhat a büntetőterületen belül, illetve nem is érhet a labdához, amíg az el nem hagyta teljes terjedelmében a büntetőterületet. Kirúgásból elért gól érvényes, de a kapus kézből nem rúghatja ki a labdát, csak ha az játékban volt. A kapus gólt dobhat, ha a labda folyamatosan játékban volt (pl. lövést védett).

2.6. Gól után középkezdéssel kell játékba hozni a labdát, középkezdésből közvetlenül is érvényes a gól. Egy gól akkor érvényes, ha abba mindkét csapat beleegyezik, és középkezdéssel folytatódik a játék (kivéve, ha a gól után közvetlenül ér véget az első félidő vagy akkor ér véget a mérkőzés).

2.7. Egy időben egy csapatból maximum 6 játékos (1 kapus + 5 mezőnyjátékos) tartózkodhat a pályán, a cserejátékosok az oldalvonalon kívül tartózkodhatnak. Egy csapat minimális létszáma 1+3 fő, ha ez nincs meg, akkor a mérkőzés 3:0 végeredménnyel az ellenfél javára lesz jóváírva. Cserélni bármennyit lehet. A cserejátékosok csak akkor léphetnek pályára, ha már a lecserélendő játékos elhagyta a pályát. A fair play szellemében ezt lehetőleg a felezővonalnál végezzétek el akkor, amikor nincs játékban a labda (bedobás, szöglet, kirúgás).

2.8. Becsúszás nincs. Kérünk Benneteket, kerüljétek e sportszerűtlenséget, s ha mégis bekövetkezik, önként vonuljon le a vétkes a pályáról, 2 percre. Az esetet a vétlen csapat szabadrúgása követi. Ugyanez vonatkozik szándékos kezezés vagy a gólhelyzetben lévő támadóval szemben elkövetett szabálytalanság esetére.

2.9. A győzelem 3 pontot, a döntetlen egyet, míg a vereség 0 pontot ér. A tabella készítésénél a sorrend a következő: szerzett pontok > egymás elleni eredmény > gólkülönbség > több rúgott gól. Amennyiben ez utóbbi döntetlen, úgy sorsolásra kerül sor. Hármas vagy nagyobb holtverseny esetén az egymás elleni eredmény nem számít, ilyenkor előbb a gólkülönbség, majd a sorsolás a döntő.

2.10. A vélt szabálytalanságokat minden esetben a sértettnek kell bemondania, itt a játékvezető hiányának okán különös figyelmet kell szentelni a sportszerűségnek és az egymás iránt tanúsított toleranciának. Amennyiben ebből kifolyólag, vagy bármilyen más okból tettlegességre (főképpen ha a labda áll, nem folyik játék) kerül sor: a tettlegességet elkövető játékost a szervezőknek joguk és lehetőségük van örökre eltiltani a bajnokságtól és a Sportközpont látogatásától, továbbá csapatát 10 pont levonással büntetni. Amennyiben a játékos megpróbál újra játszani, úgy a csapatot, ahol ezt teszi, szintén eltilthatják a játéktól és a Sportközponttól a szervezők, továbbá minden egyéb intézkedést is foganatosíthatnak.

Továbbá:

Az öltözők épségéért Ti feleltek. Vigyázzatok rájuk: még sokáig jó lenne a jelenlegi állapotban használni ezeket, kár lenne idő előtt leamortizálni. A csapokat használat után zárjátok el, a villanyokat kapcsoljátok le, legyetek szívesek. Minél kevesebb a rezsi, annál több jut hálóra, labdára, stb... Ez a Ti érdeketek (is). A Sportközpont dolgozóival igyekezzetek több tisztelettel beszélni és viselkedni: az Ő munkájuk teszi lehetővé, hogy élvezhessük a focit. Amennyiben a napi utolsó meccsek 21:20-ra nyúlnak, vagy így látszik, úgy ezt jelezzétek és a hölgyek nem kapcsolják le a lámpát. Minden konfliktust próbáljatok kulturált formában intézni, a problémáknak emberi módon hangot adni.

A nevezéskor és a végleges ligabeosztások elkészítése előtt van mód ligacserére: ennek két csapat közti megállapodás kell legyen az alapja, amelyről a szervezőket is értesíteni kell, emailban. Ezt indokolni célszerű, többnyire eddig is az időpontok miatt lett erre szükség, adódott erre lehetőség. (Bármely csapat ugyanakkor átadhatja indulási jogát egy másiknak, egyesülhet vele, de erről is tájékoztassatok Bennünket!) Bármely csapat lemondhat az indulási jogáról, megnevezheti a jogutódját, de annak személyéről a szervezők döntenek a kérés és az adott ligában elért eredmények alapján.

Pályabeosztás:

Pályabeosztás

 

Támogatók:

iKron Kft.

SZTE ajándékbolt